ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 301
                                               

Меандр (радіотехніка)

Меандр - безкінечний періодичний сигнал прямокутної форми, широко використовується у радіотехніці. Тривалість імпульсу і час між імпульсами у періоді такого сигналу дорівнюють одне одному. Іншими словами, меандр - безкінечний, періодичний прямоку ...

                                               

Мікронавушник

Мікронавyшник - мініатюрний бездротовий радіоприймач, котрий вставляється у вушний канал людини і призначений для прихованого прийому звукових повідомлень. За будовою нагадує невелику капсулу тілесного кольору. Завдяки своїм розмірам та обтічній ...

                                               

Мобільний звязок

Мобильний звязок - звязок із застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщуватися в межах телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер мобільної с ...

                                               

Мультивібратор

Мультивібратор - релаксаційний генератор електричних коливань прямокутного типу. Термін запропонований голландським фізиком ван дер Полем, тому що в спектрі мультивібратора є багато гармонік - на відміну від генератора синусоїдних коливань. Мульт ...

                                               

Нувістор

Нувістор - надмініатюрна металокерамічна електронна лампа. Основними частинами є анод, катод та одна або дві сітки циліндричної форми, закріплені на керамічній основі у металевому балоні. Висота лампи найчастіше 20 - 25 мм. Відзначаються стійкіст ...

                                               

Опорний сигнал

Опорний сигнал, що створює джерело постійної або змінної напруги із стабільними в часі параметрами: рівнем або амплітудою, частотою, фазою. В радіоелектроніці ОС використовують, в основному, як еталонний при здійсненні автоматичного керування від ...

                                               

Пасивна фазована антенна решітка

Пасивна фазована антенна решітка, ПФАР - фазована антенна решітка, має центральне радіочастотне джерело, яке через фазообертачі направляє енергію у випромінюючі елементи, розташовані в передній частині антени. Є попередником активної ФАР, де коже ...

                                               

Переносна радіостанція

Переносна радіостанція або портативна радіостанція - переносний приймально-передавальний радіопристрій. У 1930-ті і 1940-ві роки радіостанцією нерідко називали будь-яку приймально-передавальну радіостанцію, у тому числі і стаціонарну. Під "перено ...

                                               

Постійна часу

Для процесу спадання сигналу стала часу характеризує час, за який амплітуда зменшиться до 1/e від свого початкового стану, що становить приблизно 36.8%. У радіотехніці постійна часу характеризує тривалість протікання перехідного процесу. Зазвичай ...

                                               

Проміжна частота

Проміжна частота, ПЧ - фіксована частота коливань, одержувана в результаті перетворення частоти сигналу, прийнятого супергетеродинним приймачем. У техніці звязку та електронній техніці, сигнал проміжної частоти ПЧ є частотою, до якої зсувається ч ...

                                               

Радіобачення

Радіобачення - одержання видимого зображення обєктів за допомогою переважно міліметрових або субміліметрових радіохвиль, спрямованих на обєкт і відбитих від нього. Служить для вивчення внутрішньої будови обєктів, непрозорих в оптичному діапазоні ...

                                               

Радіоглушіння

Радіоглушіння - це навмисне глушіння, блокування або перешкоди дозволеному бездротовому звязку. У США прилади радіоглушіння є незаконними, і їх використання може призвести до великих штрафів.

                                               

Радіолокаційний маяк

Маяк радіолокацийний - радарний пристрій наведення, що відповідає на сигнал, який надходить з повітря чи з корабля, і ретранслює його на іншій частоті.

                                               

Радіолокаційні перешкоди

Радіолокаційні або проти-радіолокаційні перешкоди - перешкоди, що утруднюють або порушують нормальну дію радіолокаційних станцій, керованих по радіо ракет чи інших радіолокаційних засобів. Радіолокаційні перешкоди бувають активні і пасивні, приро ...

                                               

Радіолокація

Радіолокація - виявлення обєктів і визначення їх просторових координат та параметрів руху за допомогою радіотехнічних засобів і методів. Цей процес називається радіолокаційним спостереженням, а пристрої такого призначення - радіолокаційними станц ...

                                               

Радіомаяк

Радіомаяк - радіопередавальний пристрій, що встановлюється в радіонавігаційній точці простору і забезпечує спільно з бортовим радіонавігаційним обладнанням визначення навігаційного параметра. Сигнал передається через регулярні проміжки часу і міс ...

                                               

Радіонавігація

Радіонавігація - сукупність операцій по забезпеченню водіння рухомих обєктів, а також по наведенню керованих обєктів за допомогою радіотехнічних засобів; науково-технічна дисципліна, що розглядає принципи побудови радіотехнічних засобів і розробл ...

                                               

Радіопередавач

Радіопередавач - пристрій, який разом з антеною забезпечує формування та випромінювання радіочастотного сигналу. Функціонально радіопередавач складається з таких частин: Модулятор наприклад, аналоговий або DSP із застосуванням квадратурно-ампліту ...

                                               

Радіопрозорі матеріали

Радіопрозорі матеріали - матеріали, що відзначаються радіопрозорістю - здатністю пропускати електромагнітні хвилі радіочастотного діапазону, істотно не змінюючи їхньої амплітуди та фази. Використовуються як окремий клас матеріалів з 1950-х років ...

                                               

Радіотелеграф

Радіотелеграф, застарілий бездротовий телеграф - пристрій, призначений для передачі текстової інформації по радіо за допомогою азбуки Морзе чи іншого простого коду. На початку розвитку радіозвязку телеграф був фактично єдиним способом передачі ін ...

                                               

Радіотелескоп

Радіотелескоп - астрофізичний прилад для приймання електромагнітного випромінювання космічних обєктів у діапазоні частот від десятків МГц до десятків ГГц і дослідження його характеристик: координат джерел, просторової структури, інтенсивності вип ...

                                               

Радіотракт

Радіотракт - тракт звязку, в якому використовуються радіохвилі. Тракт звязку - комплекс технічного обладнання та ліній звязку, призначений для формування спеціалізованих каналів передачі інформації. Тракт звязку характеризується певними стандартн ...

                                               

РЧ-модулятор

РЧ модулятор - електронний пристрій на вхід якого надходить основний сигнал, який використовують для модуляції джерела радіочастоти. РЧ модулятори використовують для перетворення сигналів від пристроїв, таких як медіа плеєри, відеомагнітофони та ...

                                               

Селективність (електроніка)

Селективність у радіотехніці і електроніці - здатність радіоприймача виділяти сигнал лише тієї станції, на яку він налаштований, і відсікати сигнали інших станцій. Селективність як правило вимірюється у децибелах; значення селективності є логариф ...

                                               

Симплексний звязок

Симплексний звязок - звязок, за якого інформація передається тільки в одному напрямку. Існують два визначення симплексного звязку. За визначенням ANSI схема симплексного звязку дозволяє передавати сигнали завжди тільки в одному напрямку. Такий зв ...

                                               

Смуга пропускання

Смуга пропускання частот - діапазон частот, у межах якого амплітудно-частотна характеристика акустичного, радіотехнічного або оптичного пристрою є досить рівномірною для того, щоб забезпечити передачу сигналу без суттєвого викривлення його форми.

                                               

Список радіотелескопів

Нижче наведено список радіотелескопів, які використовуються нині або використовувались раніше для радіоастрономії. Список включає поодинокі антени та інтерферометричні масиви. Список відсортований за назвою; безіменні телескопи розташовані у поря ...

                                               

Супергетеродинний радіоприймач

Супергетеродинний радіоприймач - один з типів радіоприймачів, заснований на принципі перетворення прийнятого сигналу в сигнал фіксованої проміжної частоти з подальшим її посиленням. Основна перевага супергетеродина перед радіоприймачем прямого по ...

                                               

Фідер (радіотехніка)

Фідер в радіотехніці - лінія для передачі електричних коливань радіочастоти від джерела коливань до споживача. Розрізняють фідери відкриті і закриті.

                                               

Фільтр високих частот

Фільтр верхніх частот - це електронний фільтр, що пропускає високочастотні сигнали, але послаблює сигналів з частотами нижче частоти зрізу. Фактична величина ослаблення для кожної частоти варіюється у різних фільтрів. Фільтр верхніх частот зазвич ...

                                               

Фільтр низьких частот

Фильтр низьких частот - фільтр, який пропускає низькі частоти, та послаблює частоти, розташовані вище частоти зрізу фільтру.

                                               

Цифрова антенна решітка

Цифрова антенна решітка - пасивна або активна антенна система, що являє собою сукупність аналого-цифрових каналів зі спільним фазовим центром, в якій формування діаграми спрямованості здійснюється у цифровому вигляді, без використання фазообертув ...

                                               

Частотна модуляція

Частотна модуляція - тип аналогової модуляції, за якого частота вихідного сигналу змінюється у часі залежно від миттєвого значення інформаційного сигналу, тобто інформаційний сигнал керує частотою опорного сигналу. У порівнянні з амплітудною моду ...

                                               

Частотомір

ЧАСТОТОМИР meter) – прилад для вимірювання частот періодичних процесів або частот гармонічних складових спектра сигналу. Застосовуються хвилеміри, тахометри, логометри та ін.

                                               

Чотириполюсник

Чотириполюсник - електрична схема з чотирма виводами, на два з яких подається вхідний сигнал, а з двох інших знімається вихідний сигнал. Один з видів багатополюсників. Прикладом чотириполюсника є підсилювач, і будь-який прилад зі входом та виходо ...

                                               

Infinity Systems

Infinity Systems - американський виробник гучномовців, якого заснували Арні Нудел, Джон Ульрік і Кері Крісті в 1968 році. Штаб-квартира - в місті Стемфорд, штат Коннектикут. З 1983 року Infinity є частиною групи Harman International Industries.

                                               

J-антена

Вперше антена такої конструкції була використана у 1909 році на дирижаблі типу цеппелін. У звязку з чим іменувалася Zeppelin, а назва J - це вже скорочення від довгого слова. За своєю формою антена нагадує латинську літеру "J". Іноді такі антени ...

                                               

MIMO

MIMO - системи звязку з рознесеними передавальними і приймальними антенами. Їхнє використання дозволяє проводити просторову і часову обробку сигналів, ефективніше використовувати випромінювану передавачем потужність і знижувати негативний вплив з ...

                                               

Radio Data System

Radio Data System - багатоцільовий стандарт, для передачі інформаційних повідомлень по каналам ЧМ-радіомовлення. Дуже широко використовується у автомагнітолах і мобільних пристроях, в програмах для прослуховування радіо. RDS використовується для ...

                                               

Smart антена

Smart антена - сленговий термін, що є породженням маркетингових технологій в антенній техніці стільникового звязку. Використовується в англомовній літературі стосовно будь-яких антенних решіток з керованою діаграмою спрямованості і буквально озна ...

                                               

Software Defined Radio

Software-defined radio - система радіозвязку, в якій програмне забезпечення використовується як для модуляції, так і для демодуляції радіосигналів. При використанні SDR персональний компютер стає ядром любительської радіостанції, завдяки чому пра ...

                                               

Національний центр управління та випробувань космічних засобів

Національний центр управління та випробувань космічних засобів - установа, підпорядкована Державному космічному агентству України та здійснює управління польотами космічних апаратів, дослідження далекого космосу з використанням власних технічних ...

                                               

Робототехніка

Робототехніка - прикладна наука, що опікується проєктуванням, розробкою, будівництвом, експлуатацією та використанням роботів, а також компютерних систем для їх контролю, сенсорного зворотного звязку і обробки інформації автоматизованих технічних ...

                                               

Андроїд

Андроїд - робот, подібний до людини як зовні, так і за поведінкою. У проєкті є окрема стаття "Робот-гуманоїд". У "Зоряних війнах" використовується похідний термін - дроїд. Андроїд, робот-гуманоїд або синтетичний організм розроблено так, щоби він ...

                                               

Атлас (робот)

Atlas - це двоногий гуманоїдний робот, розроблений американською робототехнічною компанією Boston Dynamics, за рахунок фінансування та нагляду від Агентства передових оборонних дослідницьких проектів США. Робот висотою 1.8 метра створений для вик ...

                                               

Багатоагентна система

Багатоагентна система - це система, утворена декількома взаємодіючими інтелектуальними агентами. Багатоагентні системи можуть бути використані для розвязання таких проблем, які складно або неможливо вирішити за допомогою одного агента або моноліт ...

                                               

Безпілотний автомобіль

Безпілотний автомобіль - це транспортний засіб, що здатен отримувати дані про своє середовище і здійснювати навігацію без участі людини, яка б ним керувала. Автономний автомобіль здатен орієнтуватися, використовуючи різні прилади і методи, такі я ...

                                               

Біороботика

Біороботика - це термін, який вільно охоплює галузі кібернетики, біоніки і навіть генної інженерії як сукупність досліджень. Біороботика часто використовується для позначення реалього підрозділу робототехніки: вчення про те як зробити роботів, як ...

                                               

Виявлення зіткнень

Виявлення зіткнень - назва групи математичних алгоритмів, які перевіряють зіткнення двох фізичних тіл. Термін "виявлення зіткнень" використовується в динамічних фізичних симуляціях, компютерних іграх і в обчислювальній геометрії. Фізична симуляці ...

                                               

Всесвітня олімпіада роботів

Всесвітня олімпіада роботів, Міжнародні змагання роботів - це змагання для школярів віком від 10 до 21 років. Перший фестиваль відбувся в 2004 році в Сінгапурі, зараз у ньому беруть участь більше 1500 талановитих дітей із 54 країн. Олімпіада явля ...