ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 288
                                               

Електричний контакт

Електричний контакт може означати: Електричний контакт деталь у значенні "контакт комутаційного апарата" англ. contact of a mechanical switching device - сукупність струмопровідних частин електричних апаратів, призначених для встановлення неперер ...

                                               

Електричний пристрій

Електричний пристрій - це пристрій, який працює за допомогою електроенергії, перетворюючи її в будь-яку іншу енергію. У сучасному суспільстві, більшість приладів є електричними, багато людей не можуть уявити своє життя без них. Наприклад: телефон ...

                                               

Електричний провід

Електричний провід, тж розм. провід - електротехнічний виріб з одного або кількох дротів, що служить для зєднання джерела електричного струму зі споживачем, компонентами електричної схеми.

                                               

Електричний реактор

Електричний реактор - електричний апарат у вигляді котушки індуктивності, яка призначена для використання її у силових електричних колах.

                                               

Електричний сигнал

Електричний сигнал - сигнал у вигляді електричного діяння, дієвою величиною якого є сила струму або напруга, який можливо передати як повідомлення чи як інформацію. За своєю природою всі сигнали є аналоговими, цифровими або імпульсними. Проте, пр ...

                                               

Електричний шнур

Електричний шнур - це гнучкий кабель з багатопровідними гнучкими жилами, який використовують для увімкнення електроприладів у мережу крізь розетки. Шнур живлення, або кабель живлення - електричний кабель, який тимчасово вмикає побутовий прилад в ...

                                               

Електричні іскри

Під дією електричного поля повітря між контактами іонізується, і за деякої величини напруги починається тліючий розряд. За збільшення напруги тліючий розряд переходить в іскровий. Дуги виникають за великої потужності іскрового розряду. Іскріння і ...

                                               

Електроводонагрівач

Електроводонагрівач - електричний водонагрівач, пристрій для нагріву води за рахунок енергії, одержуваної з електромережі, з метою подальшого використання в технологічних, господарських, санітарно-гігієнічних або побутових цілях. У багатьох країн ...

                                               

Електродвигун

Вперше перетворення електричної енергії у механічну за допомогою електромагнітного поля продемонстрував у 1821 британський фізик М. Фарадей. У 1834 вчений Б. Якобі створив перший придатний для практичного використання електродвигун постійного стр ...

                                               

Електроізоляція

Електроізоляція, електрична ізоляція чи просто ізоляція - властивість діелектрика перешкоджати проходженню електричних зарядів. У побуті ізоляцією також називають і сам шар діелектрика навколо провідника. Для ізоляції використовуються матеріали з ...

                                               

Електромагніт

Електромагнит - пристрій, що створює магнітне поле під час проходження електричного струму. Зазвичай електромагніт складається з обмотки і феромагнітного осердя, який набуває властивостей магніту при проходженні по обмотці струму. У електромагніт ...

                                               

Електромагнітна індукція

Електромагнитна індукція - явище створення в просторі вихрового електричного поля змінним магнітним потоком. Одним із наслідків електромагнітної індукції є звязок між змінними електричним та магнітними полями в електромагнітній хвилі, інший наслі ...

                                               

Електромагнітне випромінювання

Електромагнітне випром́інювання - взаємоповязані коливання електричного i магнітного полів, що утворюють електромагнітне поле, а також, процес утворення вільного електромагнітного поля за нерівномірного руху та взаємодії електричних зарядів. Розп ...

                                               

Електромеханіка

Електромеханіка - фундаментальна наука, що вивчає електромеханічне перетворення енергії. Технічне застосування електромеханіки базується на глибоких знаннях фізики й математики,електротехніки й електроніки, механіки та матеріалознавства, кібернет ...

                                               

Електромонтажний кресленик

Електромонтажний кресленик - кресленик, що містить зображення монтованих електричних і радіоелектронних виробів, електричних комунікацій між ними і дані, згідно з якими їх монтують.

                                               

Електронно-променева обробка

Електронно-променева обробка - широкий спектр процесів, повязаних з використанням енергії пучків прискорених електронів.

                                               

Електропроводка

Електропроводка - сукупність проводів і кабелів з кріпленнями, тримальними та захисними деталями, які прокладено по поверхні чи всередині конструктивних елементів будівель і споруд.

                                               

Електротермія

Електротермія - прикладна наука про процеси перетворення електричної енергії в теплову; галузь електротехніки, що здійснює проектування, виготовлення і експлуатацію електротермічних установок; галузь енергетики, що займається використанням електр ...

                                               

Електротехнічна промисловість

Електротехнична промисловість - галузь машинобудування, яка випускає продукцію для виробництва, передавання та перетворення електроенергії у інші види енергії - механічну, світлову, теплову, хімічну тощо. Швидке зростання економіки, технологій зу ...

                                               

Електротехнічне машинобудування

Електротехнічне машинобудування - частина точного машинобудування. Електроніка є основою сучасного науково-технічного прогресу, має найвищі темпи розвитку наукових досліджень, розробки технологій, розширення номенклатури та обсягів випуску продук ...

                                               

Електротехнічні комплекси та системи

Електротехнічні комплекси та системи - галузь науки та техніки, що займається вивченням процесів у електротехнічних, електротехнологічних установках і системах, які складаються із взаємопов’язаного комплексу електротехнічного й електротехнологічн ...

                                               

Електроустановка

Електроустановка - комплекс взаємопов’язаних машин, ліній, апаратів, допоміжного обладнання, призначені для виробництва, трансформації, передачі, розподілення електричної енергії і перетворення її в інший вид енергії. Електроустановки за умовами ...

                                               

Енергетичні системи та комплекси

Енергетичні системи та комплекси - галузь науки і техніки, що займається дослідженнями загальних проблем створення, функціонування, управління та розвитку енергетичних та енерготехнологічних комплексів і систем, розробкою методів їх дослідження, ...

                                               

Ефект близькості

Ефект близькості полягає у тому, що якщо в безпосередній близькості один від одного розташовані кілька провідників зі змінним струмом, то кожен з провідників знаходиться не тільки у власному змінному магнітному полі, а й у магнітному полі інших п ...

                                               

Заземлювальний провідник

Заземлювальний провідник) - провідник, який зєднує заземлювач з визначеною точкою системи або електроустановки чи обладнання. Переріз заземлювальних провідників залежно від напруги електроустановки і режиму нейтралі має відповідати вимогам згідно ...

                                               

Заземлювач

Заземлювач ; нім. Erdelektrode f, Erder m) - провідна частина або сукупність зєднаних між собою провідних частин, що перебуває в електричному контакті із землею безпосередньо або через проміжне струмопровідне середовище. Заземлювач використовуєть ...

                                               

Закон Ампера

Закон Ампера - закон взаємодії постійних струмів. Установлений Андре-Марі Ампером в 1820 році. Із закону Ампера виходить, що паралельні провідники з постійними струмами, що течуть в одному напрямі, притягуються, а в протилежному - відштовхуються. ...

                                               

Занулення

Занулення - навмисне електричне зєднання з нульовим захисним провідником металевих струмопровідних, але не струмоведучих частин, які можуть опинитися під напругою. Метою занулення є усунення небезпеки ураження людини під час пробою на корпус обла ...

                                               

Запобіжник (електрика)

Запобижник або плавкий запобижник - комутаційний апарат, призначений для вимикання кола, яке він захищає, шляхом руйнування спеціально передбачених для цього струмоведучих частин під дією струму, що перевищує певне значення протягом визначеного ч ...

                                               

Захисне заземлення

Захисне заземлення - заземлення точки або точок у системі чи в процесі монтажу системи або в обладнанні, з метою забезпечення електробезпеки. Захисне заземлення реалізується у вигляді спеціального електричного сполучення із землею або її еквівале ...

                                               

Змінний струм

Зминний струм - електричний струм, сила та напрямок якого періодично змінюються з часом, на відміну від постійного струму, який тече лише в одному напрямку. Змінний струм є формою, в якій електроенергія постачається підприємствам і в житлові буди ...

                                               

Зсув фаз

Зсув фаз - різниця між початковими фазами двох змінних величин, що змінюються в часі періодично з однаковою частотою. Зсув фаз є величиною безрозмірною і може вимірюватися в градусах, радіанах або частках періоду. В електротехніці, зсув фаз між н ...

                                               

Ізолятор (виріб)

Ізолятор, електричний ізолятор - пристрій для електричної ізоляції і механічного звязку частин електричного пристрою, що знаходяться під різними електричними потенціалами. Ізолятор складається з діелектрика власне ізолятор і деталей для його кріп ...

                                               

Імпульс (форма сигналу)

Імпульс - сигнал із різким наростанням інтенсивності й наступним різким поверненням до базової величини. Інше визначення: короткий сплеск амплітуди на тлі "спокійного" "несучого" сигналу. Можливо періодично-регулярне повторення таких сплесків Імп ...

                                               

Індикатор блукаючих струмів

Індикатор блукаючих струмів - прилад для виявлення і вимірювання блукаючих струмів. Застосовується для оцінки рівня блукаючих струмів безпосередньо перед монтажем електровибухової мережі.

                                               

Індукційне нагрівання

Індукцийне нагрівання - метод безконтактного електронагрівання електропровідного завантаження в електромагнітному полі, яке відбувається внаслідок явища електромагнітної індукції.

                                               

Кабельна оболонка

Кабельна оболонка - безперервна металева чи неметалева трубка, розміщена назовні осердя, яка призначена для захисту його від вологи та інших зовнішніх факторів.

                                               

Кабельна продукція

Кабельна або кабельно-провідникова продукція це сукупність кабельних матеріалів та виробів які використовують для передачі та розподілу електричної енергії. Сюда відносяться силові та контрольні кабелі, провід, електричні шнури та ін. Кабельна пр ...

                                               

Кабельна проходка

Кабельна проходка - виріб або збірна будівельна конструкція, яка складається з ущільнювальних матеріалів, кабельних виробів та закладних деталей і призначена для проходу кабелів через стіни, перегородки, перекриття.

                                               

Кабельний екран

Кабельний екран - елемент із електропровідного немагнітного і магнітного матеріалу у вигляді циліндричного шару навколо струмопровідної або ізольованої жили, групи, пучка, всього сердечника або його частини. Служить для захисту зовнішніх кіл від ...

                                               

Категорія розміщення електрообладнання

Категорія розміщення електрообладнання - це вимоги, що визначають умови транспортування, збереження й експлуатації обладнання в частині впливу кліматичних чинників.

                                               

Квартирний щиток

Квартирний щиток - груповий щиток, установлений у квартирі і призначений для приєднання мережі, від якої живляться світильники, штепсельні розетки та стаціонарні електроприймачі квартири.

                                               

Клас захисту електрообладнання

Клас захисту електрообладнання від ураження електричним струмом - система умовних позначень способів і ступеня забезпечення електричної безпеки при користуванні електричним обладнанням. Відрізняють чотири класи захисту: 0, I, II та III.

                                               

Класична електродинаміка

Класична електродинаміка - розділ фізики, що вивчає електромагнітне поле. Включає звязок електричних і магнітних явищ, електромагнітне випромінювання, електричний струм і його взаємодію з електромагнітним полем. Будь-яка електрична і магнітна вза ...

                                               

Клемник

Клемник, клемна колодка - компонент системи, головною функцією якого є забезпечення надійного та безпечного електричного та механічного зєднання провідників. Являє собою кілька клем, зєднаних у блок. Термін клемники охоплює усі можливі типи, конс ...

                                               

Кліматичне виконання електрообладнання

Кліматичне виконання електрообладнання - це вимоги, що визначають умови транспортування, збереження й експлуатації обладнання в частині впливу кліматичних чинників.

                                               

Кнопка керування

Кнопка керування застосовуються для дистанційного керування електромагнітними апаратами, а також для включення кіл сигналізації.

                                               

Коаксіальний кабель

1941 рік - Перше комерційне використання системи L1 в США, компанією AT & T. Між Міннеаполісом Міннесота і Стівенс-Пойнт Вісконсин запущений ТБ-канал і 480 телефонних номерів. 1936 - Перша телепередача по коаксіальному кабелю, з Берлінських Олімп ...

                                               

Коефіцієнт потужності

Коефіціє́нт потужності - безрозмірна фізична величина, що характеризує споживача змінного електричного струму з точки зору наявності в навантаженні реактивної складової. Коефіцієнт потужності показує, наскільки зсувається по фазі змінний струм, щ ...

                                               

Компютерна інженерія

Компютерна інженерія - це дисципліна, що обєднує науку та технологію проектування, побудови, впровадження та обслуговування програмних та апаратних компонентів сучасних обчислювальних систем та компютерного обладнання. Компютерний інженер - це фа ...