ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 269
                                               

Блокада (політика)

Блокада - система заходів, які застосовуються до держави шляхом порушення її зовнішніх звязків, щоб примусити блоковану державу виконати певні дії або утриматись від них. Блокада може бути політичною, економічною і воєнною. Політична блокада проя ...

                                               

Вибори

Вибори - передбачена конституціями та законами переважної більшості держав форма прямого народовладдя, яка полягає в тому, що шляхом голосування формуються представницькі органи державної влади та місцевого управління.

                                               

Влада

Влада - здатність і можливість того, хто нею володіє, за допомогою авторитету, і заохочення, і примусу впливати на дії інших. Влада - слово, що використовується в українській мові для назви кількох різних, але взаємоповязаних понять: Інша назва м ...

                                               

Внутрішня політика

Внутрішня політика - політика, що проводиться в межах держави. Охоплює економіку, політичні партії, вибори президента і парламенту. Внутрішня політика направлена на забезпечення прав і свобод громадян, соціальний захист населення, розвиток гумані ...

                                               

Воєнна політика

Воєнна політика - частина загальної політики певних соціальних сил і спеціально створених ними інститутів влади, що спрямована на підготовку і використання засобів збройного насильства для досягнення тих чи інших класових, національних або загаль ...

                                               

Дебати

Дебати - чітко структурований і спеціально організований публічний обмін думками між двома сторонами з актуальної теми. Цей різновид публічної дискусії учасники дебатів спрямовують на переконання у своїй правоті третьої сторони, а не одне одного. ...

                                               

Декларація

Декларація - документ, офіційна заява, де проголошуються основні принципи зовнішньої та внутрішньої політики держави чи програмні положення партій та організацій.

                                               

Демархія

Демархія - термін, який зараз уживається для позначення демократії, яка реалізується через обрання лідерів та політичного курсу за допомогою жеребкування. Впроваджений австралійським філософом Джоном Бернгаймом 1985 року. В англійській мові також ...

                                               

Демілітаризація (міжнародне право)

Демілітаризація - ліквідація військових укріплень і споруд на певній території, а також заборона тримати на цій території збройні сили на підставі договору між зацікавленими державами ; роззброєння. У практиці міжнародних відносин демілітаризації ...

                                               

День тиші

День тиші - неформальна назва дня безпосередньо перед виборами, коли заборонена агітація. "День тиші" у виборчій практиці також позначають термінами "період тиші" або "день роздумів".

                                               

Державний суверенітет

Державний суверенітет - верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. Верховенство держави означає дію в межах її території тільки однієї публічної влади, яка визначає повноваження усіх державних органів і посад ...

                                               

Деспотизм

Деспотизм, або деспотия - форма держави, при якій вся повнота влади, не обмеженої законом, належить одному володарю - монарху, тирану або необмеженому диктатору - і який самодержавно розпоряджається владою в державі, виступаючи по відношенню до п ...

                                               

Джамахірія

Джамахірия - форма державного правління, відмінна від монархії і республіки, обґрунтована в Третій Всесвітній Теорії Муаммара Каддафі і викладена в першій частині Зеленої книги. Влада зосереджена в руках старост племен. Слово "джамахірія" - неоло ...

                                               

Діархія

Діархія, від дав гр. δι, "два", та дав гр. ἀρχή, "влада") - форма правління, при якій в одній країні співіснують дві влади. Ця форма правління може виникнути, як в результаті політичного чи військового конфлікту, так і в формі цілком усвідомленог ...

                                               

До Перемоги

"До Перемоги" - суспільно-господарський та літературний критичний місячник фракції українських соціал-демократів Закарпаття, яка не погоджувалась з інтернаціональною лінією партії. Виходив у Мукачеві 1935 - 1938; видавець і редактор Ю. Ревай.

                                               

Добре врядування

Добре врядування, також добре урядування має такі основні характеристики: учасницьке, дбає про те, щоб голоси найбільш вразливих членів суспільства були почуті у процесі прийняття рішень. дотримується верховенства права. підзвітне, рівноправне та ...

                                               

Догматизм

Доґматизм - є одним із виявів метафізичного способу мислення, якому властива підміна аналізу живої дійсності закостенілими, незмінними формулами. Це спосіб засвоєння і застосування знань, у якому те чи інше вчення або положення сприймаються як за ...

                                               

Другий уряд Павла Лазаренка

Другий уряд Павла Лазаренка - Кабінет Міністрів України під очільництвом Премєр-міністра Павла Івановича Лазаренка. Діяв з 11 липня 1996 до 2 липня 1997 року. 5 липня 1996 року Президент України Леонід Кучма прийняв відставку Премєр-міністра Павл ...

                                               

Експатріант

Експатріант, також експат - людина, яка тимчасово або на постійній основі мешкає в країні іншій, ніж вона народжена, вихована або отримала громадянство. Історично слово поширене у країнах Заходу і стосується загалом тих, хто мешкає поза західними ...

                                               

Емісар

Емісар - спеціальний представник держави, політичної організації або спецслужб, що направляється до іншої країни для виконання різних доручень. Як правило, місія емісара не носить офіційного характеру. В даний час під емісарами також часто розумі ...

                                               

Імперіалізм

Імперіализм - державна політика, практика і пропаганда розширення і панування держави, звичайно, шляхом прямого захоплення території або за рахунок отримання політичного і економічного контролю. Імперіалізм як державна політика завжди передбачає ...

                                               

Інтерпеляція

Інтерпеляція - 1) звернення депутата парламенту до уряду або його представника з певним питанням, після обговорення якого приймається відповідна ухвала. 2) Стилістична фігура, в якій автор перериває потік мовлення, щоб звернутись до слухача, щось ...

                                               

Какістократія

Какістократія - система управління, яка перебуває у веденні найгірших, найменш кваліфікованих, або найнедобросовісніших громадян. Термін зявився ще в XVII столітті. Він також вживається англійським автором Томасом Лавом Пікоком в 1829 році, і в п ...

                                               

Канадський вміст

Канадський вміст - політика Канадської комісії з телебачення радіо та телекомунікацій, яка вимагає від радіо та телевізійних мовників транслювати певний відсоток продукту, який було принаймні частково написано, вироблено, виконано або іншим чином ...

                                               

Картель

Картель - обєднання офіційно незалежних виробників однієї галузі, метою якого є збільшення їхнього колективного прибутку шляхом встановлення ціни, обмеження пропозиції чи іншої обмежувальної практики. Сучасне антимонопольне законодавство забороня ...

                                               

Категоричний імператив

Категоричний імператив - фундаментальний моральний принцип Канта. За Кантом, існує єдиний фундаментальний моральний принцип: чинити так, аби завжди розглядати інших людей як цілі, а не як засоби. Цей принцип є імперативом, і він є категоричним. В ...

                                               

Кіберпартія

Кіберпартія - тип політичної партії, який повністю або майже повністю покладається на засоби Інтернету у здійсненні своєї діяльності. Кберпартії характеризуються відмовою від формального членства і переходом до прямої взаємодії з виборцями, більш ...

                                               

Кліматичний скептицизм

Кліматичний скептицизм - недовіра до загальноприйнятих наукових уявлень про глобальне потепління. Кліматичні скептики відкидають або ставлять під сумнів науковий консенсус щодо антропогенних змін клімату. Кліматичний скептицизм є поширеним громад ...

                                               

Книга кагалу

"Книга кагалу" - матеріали для вивчення єврейського побуту автора Якова Брафмана, опубліковані в 1869 р. державним коштом Російської імперії. У 1875 - 1882 рр. вийшло друге доповнене видання "Книги кагалу" в двох томах: том 1 був детальним введен ...

                                               

Колонія

Колонія - поселення громадян поза межами своєї країни; територія чи країна, що позбавлена незалежності та знаходиться під владою іншої держави. Територія або країна, що перебуває під владою іноземної держави, позбавлена політичної та економічної ...

                                               

Комісія

Комісія 1 - це команда людей, відряджених з великої групи, створена спеціально для спостереження за виконанням поставленого завдання, завдання може бути виконане самим комітетом. Головною особливістю комісії є колективне виконання роботи. Таким ч ...

                                               

Консерватизм

Консерватизм - визначення ідейно-політичних, ідеологічних і культурних течій, що спираються на ідею традиції та спадкоємність у соціальному та культурному житті. Для консерватизму характерні прихильність до усталених соціальних систем і норм, "ск ...

                                               

Корпоратократія

Корпоратократія - форма правління державою або політична система, при якій влада здійснюється через могутні і багаті компанії. Серед великих корпорацій, що впливають на уряди цілих країн можна навести такі: Світова організація торгівлі, колишня Б ...

                                               

Корупція

Корупція - негативне суспільне явище, яке проявляється в злочинному використанні службовими особами, громадськими і політичними діячами їх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення. Як і будь-яке суспільне явище, корупція в певни ...

                                               

Космополітична демократія

Концепція космополітичної демократії спрямована на осмислення місця демократії в майбутньому космополітичному суспільстві, її розвиток всередині країн, між державами, а також на глобальному рівні. У прикладному плані ціллю даної концепції є збере ...

                                               

Країни, що розвиваються

Краини, що розвиваються - країни, в яких дохід на душу населення невисокий порівняно з доходом у розвинутих країнах, таких як Сполучені Штати, Японія, Німеччина тощо. Такі країни в процесі індустріального розвитку. Рівень життя середній, ВВП нижч ...

                                               

Легітимація

Легітимація - 1) процес визнання соціальними субєктами значущості суспільно-політичної реальності як в цілому, так і в її окремих проявах та складових ; 2) способи пояснення і виправдання соціальних та політичних відносин, їхня когнітивна та норм ...

                                               

Лібералізм

Ліберализм - філософська, політична та економічна теорія, а також ідеологія, яка виходить з положення про те, що індивідуальні свободи людини є правовим базисом суспільства та економічного ладу. Зародився як ідеологія буржуазії у XVII столітті й ...

                                               

Ліберальна демократія

Ліберальна демократія або Конституційна демократія є формою суспільно-політичного ладу - правовою державою на основі представницької демократії, в якій воля більшості та здатність обраних представників здійснювати владу обмежені в імя захисту пра ...

                                               

Ліва партія (Швеція)

Ліва партія - ліва партія в Швеції, заснована в 1917 році. У 1917–1921 роках називалася Лівою соціал-демократичною партією Швеції, у 1921–1967 роках - Комуністичною партією Швеції, у 1967–1990 роках Лівою партією - комуністи. З 1990 р. носить нин ...

                                               

Ліві (політика)

Ліві - окреслення політичних сил, що проголошують ідеали соціальної рівності та егалітаризму, часто на противагу соціальній ієрархії. Загалом, ліві політичні позиції зазвичай містять у собі турботу про тих, хто перебуває в невигідному суспільному ...

                                               

Мандат

Мандат - юридичне відношення представництва, а також документ, що засвідчує законність цього представництва. Мандат депутата депутатський мандат - це строкове уповноваження особи мандатарія на здійснення представницької влади в обємі, делегованом ...

                                               

Межа бідності

Межа бідності - мінімальний рівень доходу, який вважають адекватним у певний країні. На практиці, подібно до визначення бідності, офіційне або загальне розуміння межі бідності істотно вище в розвинутих країнах, ніж у країнах, що розвиваються. У ж ...

                                               

Менсплейнінг

Менсплейнінг та explaining, "мужояснення") - термін на позначення сексистської манери чоловіків розмовляти з жінками, пояснюючи їм речі у поблажливій, самовпевненій, помилковій або спрощеній формі, через "знижку на її стать". Використовуючи подіб ...

                                               

Меркантилізм

Меркантилизм - у широкому розумінні - переважання матеріальних, фінансових інтересів над усіма іншими. У більш вузькому, конкретному значенні - торгова та фінансова політика абсолютистських держав 16-18 ст. та відповідна ідеологія.

                                               

Миротворча діяльність

Миротворча діяльність відрізняється від здійснення колективної безпеки обмеженим мандатом, орієнтацією на збереження нейтралітету і необхідністю згоди сторін, на чиїх територіях розміщені миротворчі сили.

                                               

Миротворча операція

|офіційна_назва= |розмір_зображення= Міжнародні операції з підтримання миру і безпеки - міжнародні дії або заходи, спрямовані на виконання миротворчих чи гуманітарних завдань, які здійснюються за рішеннями Ради Безпеки ООН відповідно до Статуту О ...

                                               

Міжнародна асоціація політичних наук

Міжнародна асоціація політичних наук - міжнародна громадсько-наукова організація, яка була утворена у вересні 1949 року з ініціативи 5 національних асоціацій політичних наук під егідою ЮНЕСКО в місті Парижі. Мета асоціації - сприяння розвитку і п ...

                                               

Міжусобні війни

Міжусобні вийни - війни, які постійно вели між собою феодали у часи роздрібненості. Внутрішній розбрат, війна між окремими людьми чи суспільними групами в державі.

                                               

Мілітаризм

Мілітаризм - державна ідеологія, направлена на виправдання політики постійного нарощування військової міці держави і, одночасно з цим, допустимості використання військової сили при вирішенні міжнародних і внутрішніх конфліктів. Мілітаризму власти ...