ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 268
                                               

Післядипломна освіта

Післядипломна освита, адюнктура - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами я ...

                                               

Позашкільна освіта

Система позашкільної освіти - освітня підсистема, що включає державні, комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час ; гуртки, секції, клуби, культурно ...

                                               

Право на освіту (проєкт)

Проєкт Право на освіту – соціальний проєкт, який займається змінами в українській школі, підвищує повагу до вчителів, ініціює державні реформи, та захищає право на освіту для маленьких пацієнтів. Входить до складу Благодійної організації "Ти не о ...

                                               

Практика

Практика - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку субєкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури. Практика - діяльність, за допомогою якої людина ...

                                               

Програма з вищої освіти

Українське законодавство має широке означення терміну для всіх видів освіти. Освітня програма - єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання. Існує також визначення терміну для в ...

                                               

Програма розвитку дітей "Росток"

Росток - комплексна програма та технологія для розвитку дітей в Україні. Започаткована 1996 року як науково-педагогічний експеримент. Методику в Україні використовують близько пятисот шкіл. 2014 року проєкт було завершено та натомість впроваджено ...

                                               

Пролегомени

Пролегомени - міркування, які формулюють вихідне поняття і дають попередні відомості про предмет навчання; розяснює вступ у вивченні тієї чи іншої науки, має метою попереднє ознайомлення з її методами і завданнями та позначення статусу науки, дис ...

                                               

Просвітник

Просвітник - людина, що займається освітою - піднесенням рівня навчання; пропагандист прогресивних ідей, знань, культури тощо. Є подібні слова з іншими значеннями: Просвітянин це був представник або послідовник культурно-освітньої громадської орг ...

                                               

Професійна підготовка

Професийна підготовка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю. Професійна підготовка – це цілеспрямований процес навчання наявних працюючих і потенційних наприклад, студентів працівників професійних знань та в ...

                                               

Ринок освітніх послуг

Ринок освітніх послуг - це система відносин в ринкових умовах, з приводу купівлі-продажу освітньої послуги, яка в силу цього стає товаром. Важливо розуміти, що на даному ринку обєктом купівлі-продажу є не сама освіта, як процес набуття знань, а о ...

                                               

Рівні освіти

Рівні освіти - упорядкований набір категорій, призначений для класифікації освітніх програм за перехідними ступенями досвіду навчання, а також знаннями, навичками та компетенціями, на формування яких спрямована кожна з програм. Поняття рівня Міжн ...

                                               

Рівняння Мінсера

Рівняння Мінсера - модель, що представляє заробітну плату як функцію від пройденого навчання і отриманого досвіду роботи, названа на честь Джейкоба Мінсера. Вона була розроблена в 1958 році, і Стала традиційною оцінкою вигідності вкладень в людсь ...

                                               

Ручна праця

Ручна праця - історичний вид суспільної праці, що є прямо-протилежною до розумової праці. Суспільний поділ праці, що виник на певному ступені розвитку суспільства, виявляється у відокремленні ручної та розумової праці й закріпленні кожного з цих ...

                                               

Сексизм в освіті

Сексизм в освіті, Гендерна дискримінація в освіті, Статеві відмінності в освіті - один з видів гендерної дискримінації в системі освіти, що стосуються як жінок, так і чоловіків під час і після їх освітнього досвіду. В середньому чоловіки мають бі ...

                                               

Система освіти

Система освити - реальна сукупність факторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти. Системи освіти англ. Educational systems – об’єднання в цілісну систему незалежних програм і інститутів, що забезпечують як формальну, та ...

                                               

Система управління навчанням

Система управлиння навчанням, також Система дистанцийного навчання - система управління навчальною діяльністю, яка використовується для розробки, управління та поширення навчальних онлайн-матеріалів із забезпеченням спільного доступу. Створюються ...

                                               

Словник термінів відкритої освіти

Словник термінів відкритої освіти призначений для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень, для педагогів і науковців, які працюють в галузі відкритої освіти.

                                               

Слойд

Слойд - система навчальної ручної праці в загальноосвітніх школах, спрямована на розвиток у дітей працьовитості і поваги до фізичної праці, а також на отримання початкових трудових навичок. Вперше система слойд як окремий обовязковий шкільний пре ...

                                               

Служба освітніх тестувань

Служба освітніх тестувань найбільша в світі приватна некомерційна організація яка заснована в 1947 році та проводить освітні тестування та оцінювання, аналітичні дослідження. Штаб-квартира організації знаходиться у місті Лоуренс, штат Нью-Джерсі. ...

                                               

Соціологія освіти

Соціологія освіти - галузь соціології, що вивчає освіту як соціальний інститут, її функції в суспільстві та взаємозвязок з іншими інститутами. Сучасна соціологія освіти досліджує освіту як багаторівневу систему, що функціонує в чотирьох основних ...

                                               

Спеціальність

Спеціальність - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності. Також спеціальністю називається окрема відособлена галузь науки, техніки, майстерності, мистецтва ...

                                               

Список країн за рівнем грамотності

Список країн наводиться з доповіді Програми розвитку ООН за 2009. У цій доповіді використовуються дані про грамотність серед дорослого населення ООН з питань освіти, науки та культури ЮНЕСКО від квітня 2007 року, які складені з національних оціно ...

                                               

Стандартизоване тестування

Стандартизований тест або іспит являє собою тестування, яке проводиться та перевіряється заздалегідь установленим, або "стандартним", шляхом. Стандартизовані тести розроблені таким чином, що питання, умови проведення, оцінювання і тлумачення зазд ...

                                               

Технологія особистісно зорієнтованого навчання

Особистісно зорієнтоване навчання - це процес субєкт-субєктної взаємодії учня і вчителя, метою якого є засвоєння предметних знань, вироблення відповідних умінь і навичок як засобу саморозвитку особистості, її становлення як субєкта освітньої діял ...

                                               

Тренінг

Тренінг - це запланований процес модифікації відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з метою ефективнішого використання набутих знань і навичок в одному виді діяльності або в певній галуз ...

                                               

Трудова школа

Трудова школа - так називали від запровадження рад. системи освіти в Україні загальну початкову й неповну середню школу - на означення, що школа взагалі готує до трудової діяльності, хоч трудового виховання спершу взагалі не було. Дискусії про тр ...

                                               

Трудове навчання

Трудове навчання - предмет технічного та профільного напряму у середніх загальноосвітніх школах. Трудове навчання - загальноосвітній предмет, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі "Технологія". Головна мета трудового навча ...

                                               

Турецька асоціація освіти

Турецька асоціація з освіти, або TED, - асоціація, яка була створена ще за часів правління Ататюрка, в 1928 році. Першим її лідером є Ісмет Іненю. Перша його назва - Турецьке товариство освіти. TED також видає журнал під назвою "Факел". Голова Пр ...

                                               

Утраквістичні школи

Утраквістичні школи - двомовні школи у Галичині 1886 - 1939 рр. У таких школах частина предметів викладалася однією мовою, а частина - іншою. Вперше спроба ввести утраквізм була здійснена в Австро-Угорській імперії у 1886 р., коли польський наміс ...

                                               

Учень

Учень, учениця - поняття вживане зазвичай до вихованця у віці від 6-7 років до 17-18 років який відвідує школу чи позашкільні навчальні заклади. У другому випадку, при відвідуванні гуртків може застосовуватись поняття гуртківець. У законодавстві ...

                                               

Училище

Училище - заклад вищої освіти першого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, повязану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації з ...

                                               

Філософія для дітей

Філософія для дітей - - міжнародна освітня стратегія навчання, розроблена в 1970 роках колективом вчених університету Монклер штату Нью-Джерсі Сполучених Штатів Америки на чолі з професором Метью Ліпманом В Україні питанням філософії для дітей за ...

                                               

Філософія освіти

Філософія освіти - область філософського знання, що має своїм предметом освіту. Веде відлік своєї історії як окремої дисципліни з початку XX століття. Родоначальником філософії освіти в світі вважається англо-американський філософ Джон Дьюї. В ан ...

                                               

Формальна освіта

Формальна освіта – освіта, що є інституціональною, свідомо визначеною та спланованою завдяки тому, що впроваджується державними або визнаними приватними закладами освіти, та яка в сукупності складає офіційну систему освіти країни. Відповідно до ц ...

                                               

Цифрові системи передавання

Цифрові системи передавання - системи передавання інформації, які працюють з цифровими даними - певною послідовністю електричних імпульсів. Для передавання аналогового сигналу по ЦСП на передавальній стороні сигнал спочатку перетворюється в цифро ...

                                               

Шкільна дошка

Шкільна дошка - використовувана в освітніх установах поверхня, на якій викладач і учні можуть писати або малювати для пояснення вивченого матеріалу. Шкільні дошки використовують також у різних закладах, щоб залишати записки і оголошення.

                                               

Школа грамоти

Школа грамоти - в різних країнах, ступінь руху до грамотності і освіти, складова частина системи народної освіти. В Російській імперії - назва початкових шкіл, організованих аж до кінця XIX століття в порядку особистої ініціативи іноді незважаючи ...

                                               

Школа І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району міста Києва

Школа І-ІІІ ступенів №292 введена в дію у 1990 році на підставі розпорядження Ватутінської районної у місті Києві державної адміністрації "Про зміни в мережі установ народної освіти району на 1990-1991 навчальний рік" №616 від 08.08.1990 року. Ві ...

                                               

EdCamp Ukraine

EdCamp Ukraine - спільнота українських освітян, яка створена й діє за принципами всесвітнього руху EdCamp. Ініціатива EdCamp народилася у 2010 році в США як альтернативний державному спосіб підвищення кваліфікації та професійного розвитку освітян ...

                                               

Karandash

Karandаsh - освітня агенція, заснована у 2012 році в Україні. Акредитована міжнародними організаціями EAQA, ARCCOMS, Quality English, ICEF, Alpha. Основний напрямок діяльності - організація вступу українських абітурієнтів та школярів до шкіл та в ...

                                               

STEM

STEM - термін, яким називають підхід до освітнього процесу; відповідно до якого основою набуття знань є проста та доступна візуалізація наукових явищ, що "дає змогу легко охопити і здобути знання на основі практики та глибокого розуміння процесів ...

                                               

Адміністративні платежі

Адміністративні платежі, податки, штрафи - один з видів економічних інструментів. Адміністративні платежі призначаються в основному для фінансування витрат на проведення заходів прямого, регламентаційного характеру, таких як ліцензування і заборо ...

                                               

Альтернативні праві

Альтернативні праві, альт-праві - це рух, заснований на ультраправих поглядах, що відкидає типовий поміркований американський консерватизм. Поштовхом до організації руху стали анонімні форуми в інтернеті, що стали платформою для самовираження люд ...

                                               

Аналіз "витрати-ефективність"

Аналіз "витрати-ефективність" - один з методів ресурсної економіки, вживаний з метою мінімізації витрат досягнення певного екологічного стандарту або мети, поставленої виходячи з наукових чи політичних міркувань. Наприклад, в області зниження кис ...

                                               

Анархо-синдикалізм

Анархо-синдикализм - одна із самостійних течій анархізму, яка вважає, що засоби виробництва мають перейти до найвищої форми організації робітників - профспілок. Виник наприкінці XIX ст. у Європі, прагнув обєднати всіх робітників і за допомогою со ...

                                               

Анексія

Анексія - це насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку. За міжнародним правом анексія - один з видів агресії і спричиняє міжнародно-правову відповідальність. Анексію слід відрізняти від о ...

                                               

Антисемітизм

Антисемітизм - одна з форм національної та релігійної нетолерантності та дискримінації, що виражається у неприязному або ворожому ставленні до євреїв як представників уособленої етнічної та релігійної групи; суспільна або державна ідеологія, або ...

                                               

Антифемінізм

Антифемінізм - це заперечення фемінізму у деяких, чи всіх його формах. Антифеміністи кінця ХІХст. та початку ХХст. головним чином чинили опір становленню жіночому виборчому правом, декотрі антифеміністи наприкінці ХХ століття в Сполучених Штатах ...

                                               

Апартеїд

Апартеид - офіційна політика расової дискримінації, сегрегації та гноблення, яку впродовж 1948 - 1991 рр. проводили правлячі кола Південно-Африканської Республіки проти місцевого чорношкірого населення, а також переселенців з Азії. В основу цієї ...

                                               

Балансування на межі

Балансування на межі, також Балансування над прірвою - прийом переговорів, коли одна з сторін переговорів підштовхує події до небажаної для обох сторін, часто катастрофічної, розвязки, з розрахунком на те, що в останній момент друга сторона у ціл ...