ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 264
                                               

Мовна свідомість

Мовна свідомість - термін сучасного мовознавства, який почав активно вживатися порівняно недавно і не має поки що однозначного витлумачення. Під мовною свідомістю розуміють: ставлення людини до мови та її елементів, а також мовної дійсності. меха ...

                                               

Мовна стійкість

Мовна стійкість - намір та поведінка особистості чи групи людей, спрямовані на послідовне, непохитне користування в щоденному спілкуванні певною мовою чи мовними засобами, незалежно від мови співрозмовника.

                                               

Мовознавство

Мовознавство, також лінгвистика - наука, що вивчає мову в усій складності її прояву; наука про мову взагалі й окремі мови світу як індивідуальних її представників. Це гуманітарна наука, яка є розділом культурології і філології, а також галуззю се ...

                                               

Непряма мова

Непряма мова - це чуже мовлення, що передається не дослівно, а зі збереженням лише основного змісту висловлювання. На письмі непряма мова не береться в лапки. Речення з непрямою мовою є складнопідрядним із підрядним зясувальним, яке приєднується ...

                                               

Письмо

Письмо - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первісноо ...

                                               

Польова лінгвістика

Польова лінгвістика - це підрозділ лінгвістики, який обєднує в собі комплекс лінгвістичних методів, спрямованих на самостійне творче вивчення і опис живої мови, яка не є рідною для дослідника, на підставі спілкування з носіями мови, що вивчається.

                                               

Рівні мовної структури

Ривні мовної структури - складові частини, автономні механізми мовної системи. Кваліфікуються як підсистеми, що становлять систему мови. Кожен рівень має свій тип одиниць, свою сферу мовного простору і своє функціональне навантаження.

                                               

Рідна мова

Ридна мова - мова, яку людина засвоює з раннього дитинства без спеціального навчання; мова, якою людина мислить. Переважно - це мова батьків. Незнання рідної мови не виключає її існування і не означає автоматичного привласнення цього означення за ...

                                               

Сервілізм

Сервілізм - рабська догідливість, підлабузницька поведінка, улесливість, прислужництво, принижування себе перед вищим чи сильнішим. Уперше це слово увійшло в політичну термінологію в Іспанії в 1814 році, коли зневажливу назву "servile" використал ...

                                               

Сервус

Сервус - форма приятельського привітання чи прощання. Звертання "Сервус" використовується в багатьох регіонах Центральної та Східної Європи.

                                               

Система мови

Система мови - множинність елементів будь-якої природної мови, які перебувають у відношеннях і звязках один з одним і утворюють певну єдність і цілісність.

                                               

Таємна мова

Таємна мова - штучно створена мовна підсистема, що використовується вузькими соціальними чи професійними групами як засіб замкнутого спілкування в їх межах або вияву належності до них. Таємна мова вважається різновидом соціального діалекту.

                                               

Термінологія

Термінологія - це: Сукупність термінів, тобто слів або словосполучень, що висловлюють специфічні поняття з певної галузі науки, техніки чи мистецтва, а також сукупність усіх термінів, наявних у тій чи іншій мові. Від звичайних слів терміни відріз ...

                                               

Українська спортивна термінологія

Українська спортивна термінологія - сукупність термінів у галузі спорту та фізичної культури, складова частина лексичного складу сучасної української мови.

                                               

Феміністична мовна реформа

Феміністична мовна реформа, також феміністичне мовне планування стосується зусиль, частіше політичних і низових рухів, а також ідей на індивідуальному та громадському рівнях, спрямованих змінити те, як мова використовується щодо статі та гендеру ...

                                               

Філологія

Філологія - сукупність гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз л ...

                                               

Філософія мови

Філософія мови - один з найвпливовіших напрямів в сучасній західній філософії, в центрі уваги якого уявлення про мову як ключ до розуміння мислення і знання. Попередниками філософсько-лінгвістичного напряму були Арістотель трактат "Категорії", Ім ...

                                               

Молодь

Молодь - соціально-демографічна група, відокремлена на основі сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, повяз ...

                                               

Будуємо Україну Разом

Будуємо Україну Разом - волонтерський рух української молоді. З 2014 року учасники руху мандрують між громадами України, підсилюючи місцеву молодь та допомагаючи створювати молодіжні простори та відновлювати будинки для потребуючих сімей.

                                               

Випускний вечір

Випускний вечір - церемонія, повязана із закінченням навчального закладу. Випускні вечори зазвичай проводять у школах, коледжах, вищих навчальних закладах. Церемонія найчастіше ділиться на дві частини - офіційну й урочисту. На офіційній частині в ...

                                               

Всесвітній день молоді (свято)

Всесвітній день молоді - неофіційне міжнародне свято молоді під егідою Всесвітньої федерації демократичної молоді, який відзначається щорічно 10 листопада.

                                               

Всеукраїнський конкурс молодих вокалістів імені Ірини Маланюк

Всеукраїнський конкурс молодих вокалістів імені Ірини Маланюк - конкурс засновано на честь оперної та камерної співачки Ірини Маланюк. Проводиться раз на два роки в місті Івано-Франківськ. Перший конкурс відбувся у 2007 році з 18 по 21 квітня в І ...

                                               

Гранти Президента України для випускників професійно-технічних навчальних закладів

Гранти Президента України для випускників професійно-технічних навчальних закладів - фінансова підтримка державою випускників професійно-технічних навчальних закладів України, що надається з метою реалізації технічних проектів у сфері суспільного ...

                                               

Гранти Президента України для обдарованої молоді

Гранти Президента України для обдарованої молоді - фінансова підтримка державою обдарованої молоді України, що надається з метою реалізації соціально значущих творчих проектів у соціальній і гуманітарній сфері. Максимальний розмір кожного гранту ...

                                               

Гранти Президента України молодим діячам для створення і реалізації творчих проєктів

Гранти Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва та кінематографії для створення і реалізації творчих проєктів - фінансова підтримка державою молодих митців України для створення і реалізації ним ...

                                               

День молоді (Білорусь)

7 лютого 1958 році в Радянському Союзі, до складу якого входила Білоруська Радянська Соціалістична Республіка БРСР, Указом Президії Верховної Ради СРСР "Про встановлення Дня радянської молоді" було засновано "День радянської молоді", який відзнач ...

                                               

День молоді (значення)

День молоді Вєтнам, відзначається 26 березня Всесвітній день молоді - міжнародне свято, що відзначається 10 листопада Міжнародний день солідарності молоді в боротьбі проти колоніалізму, за мирне існування - міжнародне свято, що відзначається щорі ...

                                               

Дитина

Неповнолітня дитина - людина, яка не досягла дорослого віку. В українській мові існує така градація назв дитини залежно від її віку: немовля, малюк, хлопча/дівча, підліток, юнак, парубок/дівчина.

                                               

Ефебіфобія

Ефебіфобія - один з видів фобій: ірраціональний страх і відраза до підлітків. Термін, ймовірно, був вперше використаний Кірком Астротом в 1994 році У наш час використовується соціологами, урядовими агентствами й адвокатами. Для лікування даної фо ...

                                               

Міжнародний день молоді

Ідея Міжнародного дня молоді була запропонована в 1991 р. молоддю, яка зібралася в Відні Австрія на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН. Форум рекомендував, щоб Міжнародний день молоді було оголошено спеціально для збору коштів, прос ...

                                               

Міжнародний день солідарності молоді

Встановлений із 1957 року за рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді заради того, щоб привернути увагу державних органів, суспільства та засобів масової інформації до проблем молоді. Відзначається в день прийняття рішень на заключному ...

                                               

Міжнародний рік молоді

Міжнародний рік молоді був проведений 1985 р. заради зосередження уваги на проблемах молоді і протягом 2010-2011 рр.

                                               

Молодіжна політика

Молодіжна політика - певна система ідей, теоретичних положень стосовно місця, ролі та перспектив молоді в суспільстві, закріплених у законодавчих, нормативних актах, інших документах, а також діяльністю субєктів молодіжної політики щодо втілення ...

                                               

Молодіжний сленг

Сленг молодіжний - окремий пласт національної мови, варіант молодіжного спілкування людей, який відображає певною мірою рівень культури, освіченості, розвитку суспільства, у наш час контрольований масовою культурою, під вплив якої потрапляють різ ...

                                               

Неформали

Неформали - соціальна група; загальна назва для представників різних субкультурних молодіжних рухів в СРСР 80-90-х років XX століття, а також сучасного пострадянського простору. Визначення "неформал" походить від словосполучення "неформальні обєд ...

                                               

Підліткова драма

Підліткова драма) - різновид драматичних телесеріалів, в сюжеті яких робиться наголос на демонстрацію персонажів-підлітків. Цей жанр практично не існував у перші 45 років історії телебачення і отримав популярність лише на початку девяностих, післ ...

                                               

Підліток

Пидліток - юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік в залежності від країни і культурно-національних особливостей, а також статі. У 14-16 років у підлітків посилюються вторинні статеві оз ...

                                               

Покоління ні-ні

Покоління ні - в середземноморській, латиноамериканській, а потім і в західноєвропейській соціологічній термінології і публіцистиці термін позначає покоління молодих людей 16-34 років, які в силу різних факторів економічного, соціального і політи ...

                                               

Премія Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування

Премія Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування присуджується особам, які активно сприяли процесам державотворення, розвитку парламентаризму та місцевого самоврядування, досягли значних результа ...

                                               

Революція на траві

Революція на траві або Студентська революція на траві - протести студентів, їхніх батьків, викладачів та інших мешканців Сум у травні - серпні 2004 року проти обєднання трьох вишів міста - СумДУ, СДПУ ім. Макаренка та СНАУ - в один. Закінчилися п ...

                                               

Рік молоді

У СНД 2009 рік оголошений Роком Молоді рос. Рік молоді рос. УКАЗ Президента РФ від 18.09.2008 N 1383 рос. "Про Державну програму "Рік молоді" - Постанова Президента Республіки Узбекистан рос. Портал "Рік Молоді" рос. Країни СНД мають намір зміцню ...

                                               

Рік молоді в Україні

Рік молоді в Україні - 2009 рік - оголошений "з метою підвищення ролі молоді в розбудові демократичного громадянського суспільства, створення належних умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку молодих громадян" 3 липня 2008 р. ...

                                               

Соціальний тиск

Соціальний тиск - вплив колективу на характер поведінки членів групи, що приводить їхні особисті звички, установки, цінності і норми поведінки у відповідність з груповими. Прикладами таких груп є обєднання з формальним членством або неформальні у ...

                                               

Студент

Студент - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу. У Стародавньому Римі й у середньовіччі студентами називали будь-яких осіб, зайнятих процесом пізнання. З організацією в ХІІ ст. університетів термін "студент" став уживати ...

                                               

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування - визначається як самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління ВНЗ, яка визначається ними і здійснюється у відповідності до мети та завдань, що стоять перед студентськими колективами.

                                               

Ювенологія

Ювенологія - наука про юність, молодість і спосіб життя молодого покоління. Ювенологія - наукова база молодіжної політики, що забезпечує посилення позитивних і подолання деструктивних тенденцій, відчуження, біосоціальної деградації, морально-псих ...

                                               

Юність

До кінця юнацького періоду завершується загальне фізичне дозрівання та статеве дозрівання організму, досягається фізична зрілість. Юнаки та дівчата досягають максимального зросту в середньому до 21 і до 17 років, відповідно.

                                               

Au pair

Au Pair - програма культурного обміну, яка дає можливість молоді подорожувати та жити в іншій країні, мешкаючи у іншій родині. В обмін на особисте місце проживання, харчування та кишенькові гроші учасник програми доглядає за дітьми та виконує лег ...

                                               

Мораль

Мораль - система неофіційних уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським схваленням чи осудом.

                                               

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів ...