ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 253
                                               

Європейська економічна спільнота

Не плутати з Європейським Союзом, Європейськими спільнотами чи Європейською Спільнотою Європейська економічна спільнота ЄЕС англ. European Economic Community, EEC - назва колишньої європейської міжнародної організації, що була утворена 1957 р. зг ...

                                               

Європейська інтеграція

Європейська інтеграція - це процес політичної, юридичної, економічної інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення Європейськог ...

                                               

Європейська комісія

|розмір_зображення= Європейська комисія або скорочено Єврокомисія - вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, який приблизно відповідає ролі і функціям уряду у системах національних держав. На відміну від національних урядів, Єврокомісія ...

                                               

Європейська спільнота з атомної енергії

Європейська спільнота з атомної енергії) Створена згідно з Римськими договорами 1957 року одночасно з заснуванням Європейської економічної спільноти і через шість років після створення Європейської спільноти з вугілля та сталі. Разом три об’єднан ...

                                               

Європейський Конвент

Європейський Конвент У грудні 2000 року в Ніці Європейська Рада ухвалила декларацію про майбутнє Європейського Союзу - Ніццьку декларацію. В ній засвідчено намір провадити інституційну реформу далі, не зупиняючись на результатах міжурядової конфе ...

                                               

Європейський соціально-економічний комітет

Європейський соціально-економічний комітет - - дорадчий орган Європейського Союзу. Соціально-економічний комітет створено 1958 року згідно з Договором про заснування Європейської Спільноти, щоб забезпечити представництво інтересів різних економіч ...

                                               

Європейський фонд розвитку

Європейський фонд розвитку - головний фінансовий інструмент, за допомогою якого Європейський Союз сприяє розвиткові країн Африки та Карибського і Тихоокеанського басейнів, а також заморських країн і територій. Створення такого фонду було передбач ...

                                               

Європейські спільноти

Не плутати з Європейським союзом, Європейською Спільнотою чи Європейською економічною спільнотою Європейські спільноти - міжнародна організація, яку можна вважати попередницею сучасного Європейського Союзу. У 1965 році Європейська спільнота з ато ...

                                               

Євроскептицизм

Євроскептицизм - одна із форм опозиції діяльності Європейського Союзу, відповідно до якої її прихильники фокусуються на ідеях, думках, діях, що спрямовані на сумнів, критику, неприйняття і зневіру стосовно або всього Європейського Союзу, або певн ...

                                               

Жорстка сила

Жорстка сила - концепція, що обґрунтовує використання примусу або винагороди задля досягнення цілей, тобто військової й економічної сили задля примушення інших субєктів міжнародної політики до потрібної поведінки. Жорстка сила є противагою мякій ...

                                               

Золотий мільярд

"Золотий мільярд" - вираз-термін, яким позначають населення розвинутих країн з достатньо високим рівнем життя в умовах обмежених ресурсів. Чисельність даного населення в мільярд повязана з чисельністю сумарного населення таких країн і регіонів, я ...

                                               

Зона вільної торгівлі

Зона в́ільної торгивлі - тип міжнародної інтеграції, при якій в країнах-учасниках скасовуються митні збори і податки, а також кількісні обмеження у взаємній торгівлі згідно з міжнародним договором. Це більш глибокий тип інтеграції, ніж преференці ...

                                               

Інтеграція

Інтеграція: інтеграція мов - процес мовної еволюції, що полягає у зближенні різних діалектів і мов аж до їхнього злиття. інтеграція економічна - процес інтернаціоналізації господарського життя, зближення, обєднання економік ряду країн. інтеграція ...

                                               

Колумбів обмін

Обмін Колумба, також відомий як Великий обмін - в епоху великих географічних відкриттів масовий обмін тваринами, рослинами, надбаннями культури, людськими популяціями, інфекційними захворюваннями та ідеями між американською та афро-євразійською п ...

                                               

Комітет 300

Ієрархія змовників: Комітет 300 - скандальна книжка Джона Коулмана. Видана у 1992 році. Викладає з конспірологічних позицій тему світового уряду. "Комітет 300" змальювується як верховний контролюючий орган, який, на думку автора, управляє світом ...

                                               

Мяка сила

Soft power, може також посилатись на мяке перемикання потужності, на відміну від жорсткого вимикача живлення компютера. Мяка сила - концепція, розвинена Джозефом Най для опису можливості отримати бажане через кооптацію і привабливість на відміну ...

                                               

Макдональдизація

Макдональдизація - термін, запропонований американським соціологом Джорджем Рітцером в його праці "Макдональдизація суспільства". Автор визначає його як "процес, за якого принципи ресторану швидкого обслуговування стають все більш домінуючими над ...

                                               

Митний союз

Митний союз - це угода двох або декількох держав, що передбачає усунення внутрішніх тарифів та встановлення спільного зовнішнього тарифу. Таким чином, митний союз передбачає заміну декількох митних територій однією при повній ліквідації митних по ...

                                               

Митний союз Європейського Союзу

Митний союз Європейського Союзу - митний союз країн Європейського Союзу та кількох інших країн, важливий складник спільного ринку. Його створення стало першочерговим завданням після підписання Римського договору і завершилось 1968 року. Найголовн ...

                                               

Міжнародна асоціація розвитку

Міжнародна асоціація розвитку MAP англ. International Development Association - одна з пяти інституцій Групи Світового банку, утворена в 1960 році. Місцезнаходження - Вашингтон. Нараховує 173 країни-учасниці, які поділяються на дві групи. До перш ...

                                               

Міжнародна фінансова корпорація

Міжнародна фінансова корпорація англ. International Finance Corporation - одна з пяти інституцій Групи Світового банку, заснована в 1956 році. Штаб-квартира - Вашингтон. Нараховує 184 країни-члени, серед них Україна.

                                               

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Міжнародний банк реконструкції та розвитку англ. International Bank for Reconstruction and Development - одна з пяти інституцій Групи Світового банку, заснована в 1945 році. Штаб-квартира - Вашингтон. У число учасників банку входить 188 країн; Ук ...

                                               

Міжнародний валютний фонд

Міжнародний валютний фонд, МВФ - спеціальне агентство Організації Обєднаних Націй, засноване 29-ма державами, з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко ...

                                               

Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів

Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів англ. International Center for Settlement of Investment Disputes - одна з пяти інституцій Групи Світового банку, заснована в 1966 p., місцезнаходження - Вашингтон. Станом на березень 2020 р. н ...

                                               

Наддержавність

Наддержавність, наднаціональність - правова якість міжнародної організації, що дозволяє їй, відповідно до затвердженої державами-членами процедури, приймати рішення обовязкового характеру, в тому числі без прямої згоди на те зацікавленої держави. ...

                                               

Організація Обєднаних Націй

|офіційна_назва= |розмір_зображення= Організація Обє́днаних Націй ООН - глобальна міжнародна організація, заснована 24 жовтня 1945 на конференції в Сан-Франциско на підставі Хартії Обєднаних Націй. Декларованою метою діяльності організації є підт ...

                                               

Організація Обєднаних Націй з промислового розвитку

|розмір_зображення= Організація Обєднаних Націй з промислового розвитку, ЮНІДО англ. UNIDO - United Nations Industrial Development Organization - спеціальна установа ООН, створена у 1966 р., мета якої полягає у сприянні промисловому розвитку та п ...

                                               

Панєвропеїзм

Панєвропеизм - політико-правова доктрина інтеґрації європейських країн на федеративних засадах, термін, що означає підтримку ідеї обєднання Європи і подальшого поглиблення європейської інтеграції, зокрема в контексті політичної суперечки про пото ...

                                               

Панамериканізм

Панамериканізм - політична доктрина, що пропагує створення військово-політичного блоку всіх країн Америки під зверхністю США, або доктрина, в основу якої покладено ідею про спільність історії, економіки і культури США та інших країн американськог ...

                                               

Парадокс глобалізації

Парадокс глобалізації - парадокс, описаний американсько-турецьким економістом Дені Родриком, який він також називає трилеммою глобалізації, припускаючи наявність конфлікту між демократією, економічною глобалізацією і необмеженою автономією або су ...

                                               

Перегони на дно

"Перегони на дно" - скасування обмежень і зниження стандартів державного регулювання у результаті міжнаціональної або міжрегіональної конкуренції, наприклад за інвестиції. Міжнародні інвестори юридично перебувають у підлеглому положенні відносно ...

                                               

План Бальцеровича

План Бальцеровича, також отримав назву "шокова терапія" - план швидкого переходу Польщі від комуністичної економіки, заснованої на державній власності та централізованому плануванні, до капіталістичної ринкової економіки. Названий на честь автора ...

                                               

Постнаціоналізм

Постнаціонализм - процес або тенденція, під час якої національні держави й ідентичності втрачають своє значення відносно наднаціональних і глобальних субєктів. Хоча постнаціоналізм не є строгим антонімом націоналізму, два терміни та повязані з ни ...

                                               

Проєкти єдиної Європи

Проєкти єдиної Європи, або європейські проєкти - проєкти обєднання Європи на основі договору. Одним з найбільш масштабних і суттєвих політико-культурних феноменів другої половини XX - початку XXI ст. є процес європейської інтеграції. Ідейні перед ...

                                               

Розумна сила

Розумна сила - концепція, що обґрунтовує використання поєднання примусу і винагород з привабливістю цінностей та переконань задля досягнення цілей. Тобто, до прикладу, використання не лише військової сили, але і залучення у військові союзи і парт ...

                                               

Світова організація торгівлі

|розмір_зображення= Світова організація торгівлі СОТ англ. World Trade Organization, WTO - міжнародна організація, яка почала діяти 1 січня 1995 року задля лібералізації міжнародної торгівлі та регулювання торгово-політичних відносин країн-членів ...

                                               

Світове громадянство

Світове громадянство, також глобальне громадянство - глобалістська ідея про права і громадянські обовязки громадянина як члена глобального суспільства, який ставить свою приналежність до світового співтовариства вище своєї приналежності до нації ...

                                               

Світовий уряд

Світовий уряд - поняття про єдину спільну політичну владу для всього людства. Його сучасна концепція сягає корінням європейської історії, особливо філософії Стародавньої Греції, часів формування політики Римської імперії, і в подальшій боротьбі м ...

                                               

Співдружність португаломовних країн

Співдружність португаломовних країн duʃ pɐizɨʃ dɨ lĩgwɐ puɾtugezɐ", МФА, скорочено CPLP) - міжнародна організація, створена 17 липня 1996 року, яка обєднує країни, у яких португальська мова є офіційною державною мовою.

                                               

Справедлива торгівля

Справедлива торгівля - організований громадський рух, що відстоює справедливі стандарти міжнародного трудового, екологічного та соціального регулювання, а також суспільну політику щодо маркованих і не маркованих товарів, від ремісничих виробів до ...

                                               

Універсальна юрисдикція

Універсальна юрисдикція є видом екстериторіальної кримінальної юрисдикції, що дозволяє державам або міжнародним організаціям вимагати кримінального провадження над обвинуваченою особою, незалежно від того, де був вчинений передбачуваний злочин та ...

                                               

Феміністична економіка

Феміністична економіка є критичним дослідженням економіки та економічних відносин апаратом феміністичної науки, що фокусується на інклюзивному економічному дослідженні та політичному аналізу з урахуванням статі. Досліджує теми, які раніше були зн ...

                                               

Caritas in Veritate

Послання енцикліки "Populorum progressio" Розвиток народів і техніка Вступ Людський розвиток у наш час Співпраця людської сімї Висновок Розвиток народів, права та обовязки, довкілля Братство, економічний розвиток і громадянське суспільство

                                               

TINA

TINA − акронім слогану "T here i s n o a lternative", який вживався Маргарет Тетчер, колишнім премєр-міністром Великої Британії. Цей слоган стосується концепції, що глобалізація має ґрунтуватися на вільному ринку і вільній торгівлі, адже не існує ...

                                               

Англійська Вікіпедія

Английська Вікіпедія - розділ Вікіпедії англійською мовою. Вікіпедія відкрита 15 січня 2001 року і була першою "вільною енциклопедією" в Мережі. Це найбільший розділ Вікіпедії у світі - 23 січня 2020 року англійська Вікіпедія перетнула рубіж у ші ...

                                               

Вестернізація

Вестернізація - процес переходу особи, групи осіб чи суспільства в цілому від власної традиційної системи цінностей до системи цінностей Західної цивілізації, які базуються на верховенстві закону, домінуванні індивідуального над колективним, пере ...

                                               

Ефект піци

Ефект піци або піца-ефект - поняття, що використовується в релігієзнавстві, соціології релігії та соціальній антропології для опису явища окремих складових культури будь-яких нації або народу, які, опинившись в іншому соціальному середовищі, пере ...

                                               

Світова спадщина ЮНЕСКО

Світова спадщина ЮНЕСКО - видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства. Ці цінності перелічені в Списку ЮНЕСКО. 1972 року, на XVII сесії в Парижі, ЮНЕСКО прийняла Конвенцію про охорону Всесвітньої культурної і пр ...

                                               

World Music Awards

Церемонія транслюється в Європі, Північній і Південній Америці, Африці, Азії, Австралії та Нової Зеландії, в цілому охоплюючи більше 160 країн світу. Освітленням шоу в ЗМІ в основному здійснюють сторонні компанії.

                                               

Глобальна політика

Глобальна політика - це наукова дисципліна, що досліджує однойменне явище - політичні і економічні моделі планети. Ця дисципліна досліджує звязки між містами, національними державами, транснаціональними корпораціями, неурядовими міжнародними уряд ...